Ariensport Forums

برگشت   Ariensport Forums > مباحث عمومی > دیوان شعر و ادبیات

 
 
امکانات جستجوی این موضوع حالات نمایش
Old 11-02-08, 15:49   #341
حافظ شیرازی
حافظ شیرازی
 
آواتار حافظ شیرازی
 
تاریخ عضویت: 19-01-08
موقعیت: حافظ شیرازی
ارسالها: 544
تشکر: 0
175 تشکر در 128 ارسال
پیشفرض من که از آتش دل چون خم می در جوشم

من که از آتش دل چون خم می در جوشم ... مهر بر لب زده خون می‌خورم و خاموشم

قصد جان است طمع در لب جانان کردن ... تو مرا بین که در این کار به جان می‌کوشم

من کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم ... هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم

حاش لله که نیم معتقد طاعت خویش ... این قدر هست که گه گه قدحی می نوشم

هست امیدم که علیرغم عدو روز جزا ... فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ... من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم

خرقه پوشی من از غایت دین داری نیست ... پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می‌پوشم

من که خواهم که ننوشم بجز از راوق خم ... چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم

گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق ... شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم
حافظ شیرازی آفلاین است  
Old 11-02-08, 15:51   #342
حافظ شیرازی
حافظ شیرازی
 
آواتار حافظ شیرازی
 
تاریخ عضویت: 19-01-08
موقعیت: حافظ شیرازی
ارسالها: 544
تشکر: 0
175 تشکر در 128 ارسال
پیشفرض گر من از سرزنش مدعیان اندیشم

گر من از سرزنش مدعیان اندیشم ... شیوه مستی و رندی نرود از پیشم

زهد رندان نوآموخته راهی بدهیست ... من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم

شاه شوریده سران خوان من بی‌سامان را ... زان که در کم خردی از همه عالم بیشم

بر جبین نقش کن از خون دل من خالی ... تا بدانند که قربان تو کافرکیشم

اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا ... تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم

شعر خونبار من ای باد بدان یار رسان ... که ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم

من اگر باده خورم ور نه چه کارم با کس ... حافظ راز خود و عارف وقت خویشم
حافظ شیرازی آفلاین است  
Old 11-02-08, 15:53   #343
حافظ شیرازی
حافظ شیرازی
 
آواتار حافظ شیرازی
 
تاریخ عضویت: 19-01-08
موقعیت: حافظ شیرازی
ارسالها: 544
تشکر: 0
175 تشکر در 128 ارسال
پیشفرض حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم

حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم ... خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست ... روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم ... دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم

چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس ... که در سراچه ترکیب تخته بند تنم

اگر ز خون دلم بوی شوق می‌آید ... عجب مدار که همدرد نافه ختنم

طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع ... که سوزهاست نهانی درون پیرهنم

بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار ... که با وجود تو کس نشنود ز من که منم
حافظ شیرازی آفلاین است  
کاربران زیر از حافظ شیرازی برای ارسال مفید تشکر نموده اند:
Nima Aria (امروز)
Old 11-02-08, 15:54   #344
حافظ شیرازی
حافظ شیرازی
 
آواتار حافظ شیرازی
 
تاریخ عضویت: 19-01-08
موقعیت: حافظ شیرازی
ارسالها: 544
تشکر: 0
175 تشکر در 128 ارسال
پیشفرض چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم

چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم ... کز چاکران پیر مغان کمترین منم

هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش ... ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم

از جاه عشق و دولت رندان پاکباز ... پیوسته صدر مصطبه‌ها بود مسکنم

در شان من به دردکشی ظن بد مبر ... کلوده گشت جامه ولی پاکدامنم

شهباز دست پادشهم این چه حالت است ... کز یاد برده‌اند هوای نشیمنم

حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس ... با این لسان عذب که خامش چو سوسنم

آب و هوای فارس عجب سفله پرور است ... کو همرهی که خیمه از این خاک برکنم

حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی ... در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم

تورانشه خجسته که در من یزید فضل ... شد منت مواهب او طوق گردنم
حافظ شیرازی آفلاین است  
Old 11-02-08, 15:56   #345
حافظ شیرازی
حافظ شیرازی
 
آواتار حافظ شیرازی
 
تاریخ عضویت: 19-01-08
موقعیت: حافظ شیرازی
ارسالها: 544
تشکر: 0
175 تشکر در 128 ارسال
پیشفرض عمریست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنم

عمریست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنم ... دست شفاعت هر زمان در نیک نامی می‌زنم

بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود ... دامی به راهی می‌نهم مرغی به دامی می‌زنم

اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو ... حالی من اندر عاشقی داو تمامی می‌زنم

تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی ... گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می‌زنم

هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل ... نقش خیالی می‌کشم فال دوامی می‌زنم

دانم سر آرد غصه را رنگین برآرد قصه را ... این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می‌زنم

با آن که از وی غایبم و از می چو حافظ تایبم ... در مجلس روحانیان گه گاه جامی می‌زنم
حافظ شیرازی آفلاین است  
Old 11-02-08, 15:58   #346
حافظ شیرازی
حافظ شیرازی
 
آواتار حافظ شیرازی
 
تاریخ عضویت: 19-01-08
موقعیت: حافظ شیرازی
ارسالها: 544
تشکر: 0
175 تشکر در 128 ارسال
پیشفرض بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم

بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم ... زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم

آه کز طعنه بدخواه ندیدم رویت ... نیست چون آینه‌ام روی ز آهن چه کنم

برو ای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر ... کارفرمای قدر می‌کند این من چه کنم

برق غیرت چو چنین می‌جهد از مکمن غیب ... تو بفرما که من سوخته خرمن چه کنم

شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت ... دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم

مددی گر به چراغی نکند آتش طور ... چاره تیره شب وادی ایمن چه کنم

حافظا خلد برین خانه موروث من است ... اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم
حافظ شیرازی آفلاین است  
Old 11-02-08, 16:09   #347
حافظ شیرازی
حافظ شیرازی
 
آواتار حافظ شیرازی
 
تاریخ عضویت: 19-01-08
موقعیت: حافظ شیرازی
ارسالها: 544
تشکر: 0
175 تشکر در 128 ارسال
پیشفرض من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم

من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم ... محتسب داند که من این کارها کمتر کنم

من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها ... توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم

عشق دردانه‌ست و من غواص و دریا میکده ... سر فروبردم در آن جا تا کجا سر برکنم

لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق ... داوری دارم بسی یا رب که را داور کنم

بازکش یک دم عنان ای ترک شهرآشوب من ... تا ز اشک و چهره راهت پرزر و گوهر کنم

من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنج‌ها ... کی نظر در فیض خورشید بلنداختر کنم

چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست ... کجدلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم

عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار ... عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم

من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست ... کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم

گر چه گردآلود فقرم شرم باد از همتم ... گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم

عاشقان را گر در آتش می‌پسندد لطف دوست ... تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم

دوش لعلش عشوه‌ای می‌داد حافظ را ولی ... من نه آنم کز وی این افسانه‌ها باور کنم
حافظ شیرازی آفلاین است  
Old 11-02-08, 16:12   #348
حافظ شیرازی
حافظ شیرازی
 
آواتار حافظ شیرازی
 
تاریخ عضویت: 19-01-08
موقعیت: حافظ شیرازی
ارسالها: 544
تشکر: 0
175 تشکر در 128 ارسال
پیشفرض صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم ... تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود ... مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

آن چه در مدت هجر تو کشیدم هیهات ... در یکی نامه محال است که تحریر کنم

با سر زلف تو مجموع پریشانی خود ... کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم

آن زمان کرزوی دیدن جانم باشد ... در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم

گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد ... دین و دل را همه دربازم و توفیر کنم

دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی ... من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم

نیست امید صلاحی ز فساد حافظ ... چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم
حافظ شیرازی آفلاین است  
Old 11-02-08, 16:13   #349
حافظ شیرازی
حافظ شیرازی
 
آواتار حافظ شیرازی
 
تاریخ عضویت: 19-01-08
موقعیت: حافظ شیرازی
ارسالها: 544
تشکر: 0
175 تشکر در 128 ارسال
پیشفرض دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم ... و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم

از دل تنگ گنهکار برآرم آهی ... کتش اندر گنه آدم و حوا فکنم

مایه خوشدلی آن جاست که دلدار آن جاست ... می‌کنم جهد که خود را مگر آن جا فکنم

بگشا بند قبا ای مه خورشیدکلاه ... تا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم

خورده‌ام تیر فلک باده بده تا سرمست ... عقده دربند کمر ترکش جوزا فکنم

جرعه جام بر این تخت روان افشانم ... غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم

حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا ... من چرا عشرت امروز به فردا فکنم
حافظ شیرازی آفلاین است  
Old 11-02-08, 16:15   #350
حافظ شیرازی
حافظ شیرازی
 
آواتار حافظ شیرازی
 
تاریخ عضویت: 19-01-08
موقعیت: حافظ شیرازی
ارسالها: 544
تشکر: 0
175 تشکر در 128 ارسال
پیشفرض دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم

دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم ... گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم

قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم ... دوستان از راست می‌رنجد نگارم چون کنم

نکته ناسنجیده گفتم دلبرا معذور دار ... عشوه‌ای فرمای تا من طبع را موزون کنم

زردرویی می‌کشم زان طبع نازک بی‌گناه ... ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم

ای نسیم منزل لیلی خدا را تا به کی ... ربع را برهم زنم اطلال را جیحون کنم

من که ره بردم به گنج حسن بی‌پایان دوست ... صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم

ای مه صاحب قران از بنده حافظ یاد کن ... تا دعای دولت آن حسن روزافزون کنم
حافظ شیرازی آفلاین است  
 


کاربرانی که در حال مطالعه این موضوع هستند: 2 (0 عضو و 2 مهمان)
 
امکانات جستجوی این موضوع
جستجوی این موضوع:

جستجوی پیشرفته
حالات نمایش

قوانین ارسال
نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید
نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
نمی توانید نوشته خود را ویرایش کنید

BB code is فعال
Smilies فعال
[IMG] فعال
HTML غیرفعال
مراجعه سریع


ساعت: 05:57 بوقت GMT +3.5


Powered by: vBulletin Version 3.7.2
Copyright © 2000-2006 Jelsoft Enterprises Ltd.

vBFarsi Language Pack Version 3.2